Avda. Pontevedra, 9 - Antas de Ulla

Sorteo: Manicura con Myrline

29.10.2021

En facebook:

Para participar no sorteo que realizaremos dende o 29/10/2021 ó 5/11/2021 hai que cumprir dous requisitos:

✔ Ser seguidor/a de Aromas - Droguería.

✔ Deixar un comentario na publicación do sorteo.

- Compartir, etiquetar,... son opcionais.

En instagram:

✔ Ser seguidor/a de Aromas Droguería.

✔ Deixar un comentario na publicación do sorteo.

- Compartir, etiquetar,... son opcionais.

O premio consta de:

  • 1 x Base + 1 x Esmalte a escoller + 1 x Top Coat
  • Entrega ou envío, incluídos.

-------

Podes participar nas dúas plataformas.

A participación será válida sempre e cando se cumpran os requisitos en ambas. As participacións que non cumpran os dous requisitos comentados anteriormente, non serán válidas.

Non serán válidas as participacións de perfiles falsos.

O resultado do sorteo que realizaremos dende o29/10/2021 ó 5/11/2021 , farase dende a plataforma "sortea2.com", onde se escollera unha persoa gañadora ó azar.

A comunicación coa persoa gañadora será a través de mensaxe privado dende as redes citadas anteriormente; nunca dende outras distintas.

Se nun prazo de unha semana non recibimos resposta, repetiremos o sorteo.

Non se admitirán cambios de produtos por outros ou efectivo.

Facebook e Instagram non patrocinan, avalan nin administran esta promoción.

Os datos suministrados polos participantes serán tratados confidencialmente e recopilados nun ficheiro de carácter persoal, sendo Lucía Ouro Mosquera titular e responsable del. Lucía Ouro Mosquera, garantiza o cumprimento íntegro de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal no tratamento dos datos recollidos no presente sorteo.

🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸

En facebook:

Para participar en el sorteo que desde el 29/10/2021 ó 5/11/2021 hay que cumplir dos requisitos:

✔ Ser seguidor/a de Aromas - Droguería.

✔ Dejar un comentario en la publicación del sorteo.

- Compartir, etiquetar,... son opcionales.

En instagram:

✔ Ser seguidor/a de Aromas Droguería.

✔ Dejar un comentario en la publicación del sorteo.

- Compartir, etiquetar,... son opcionales.

El premio consta de:

  • 1 x Base + 1 x Esmalte a escoger + Top Coat
  • Entrega ou envío, incluídos.

Puedes participar en las dos plataformas.

La participación será válida siempre y cuando se cumplan los requisitos en ambas. Las participaciones que no cumplan los dos requisitos comentados anteriormente, no serán válidas.

No serán válidas las participaciones de perfiles falsos.

El resultado del sorteo que realizaremos desde el 29/10/2021 ó 5/11/2021 , se hará desde la plataforma "sortea2.com", donde se escogerá una persona ganadora al azar.

La comunicación coa persoa gañadora será a través de mensaje privado desde las redes anteriormente citadas; nunca desde otras.

Si en el plazo de una semana no recibimos respuesta, repetiremos el sorteo.

No se admitirán cambios de productos por otros o cambios por efectivo.

Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran esta promoción.

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero de carácter personal, siendo Lucía Ouro Mosquera titular y responsable del mismo. Lucía Ouro Mosquera, garantiza el cumplimento íntegro de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos recogidos en el presente sorteo.